Kwota Pozyczki0 PLN
Okres Kredytowania0 DNI
Wiek0 LAT

PORÓWNAJ 23 OFERT SZYBKICH POŻYCZEK

01

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 18 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 1 do 60 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 6 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj maksymalnie 20 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-873-80-73

PN. – PT. 08:00-19:00
SO. – NDZ. 09:00-17:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
PKO BP, PEKAO S.A, BZ WBK

Pożyczkobiorca, nie spłacający pożyczki w terminie musi się liczyć z poniesieniem dodatkowych kosztów nieterminowości, do których zaliczają się maksymalne koszty w wysokości 310 zł (za 30 dni opóźnienia w spłacie), a także odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe opłaty za wysyłane upomnienia do zapłaty:

 • 60 zł – za wezwanie drogą elektroniczną, telefoniczną oraz sms-ową
 • 10 zł – za wezwanie drogą listowną

Suma kosztów wysłanych monitów w ciągu jednego miesiąca, nie może przekroczyć 310 złotych.

02

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 18 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 7 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 300 zł do 3 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj około 15 minut


DANE KONTAKTOWE

+71-88-11-077

PN. – PT. 09:00-20:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
PKO BP

Klient spóźniający się ze spłatą pożyczki w wyznaczonym terminie, będzie musiał liczyć się z obowiązkiem opłacenia narastających kosztów nieterminowości. Maksymalne koszty dla 30-dniowego opóźnienia, nie mogą przekroczyć 230 złotych oraz doliczonych dodatkowo odsetek karnych. Odsetki wyliczane są na podstawie czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Do poszczególnych kosztów nieterminowości zalicza się:

  • Pierwsze wezwanie listowne/e-mail – w wysokości 20 zł

 

  • Drugie wezwanie listowne/e-mail – w wysokości 20 zł

 

  • Trzecie wezwanie listowne/e-mail – w wysokości 20 zł

 

  • Czwarte wezwanie listowne/e-mail – w wysokości 150 zł

 

  • Koszty windykacji zewnętrznej

 

  • Koszty postępowania sądowego

 

  • Koszty postępowania komorniczego

 

Pożyczkobiorca, który mimo wielu prób nakłonienia do uregulowania wierzytelności, nie skłania się ku dopełnieniu tego czynu, musi liczyć się z obniżoną zdolnością kredytową.

03

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 18 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 5 do 90 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 1 500 zł
Przelew środków :
nawet do 15 minut na konto


DANE KONTAKTOWE

+22-307-51-53

PN. – PT. 09:00-20:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
ING Bank., BZ WBK, PKO Bank Polski, Millenium Bank, Bank Pekao S.A., Alior Bank, mBank

W chwili braku spłaty pożyczki w okresie 30 dni od daty upłynięcia terminu, Pożyczkobiorca będzie pociągnięty do zapłacenia kosztów nieterminowości, na które składają się wysyłane monity, w ciągu kalendarzowego miesiąca, jak i również odsetki karne. Maksymalny miesięczny koszt wysyłanych wezwań, nie może przekroczyć kwoty 37 złotych. Natomiast odsetki karne mogą wynieść maksymalnie czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Za poszczególne formy monitów, pobierane są opłaty w wysokości:

 • 15 złotych, za wezwanie do zapłaty w postaci listu (Pożyczkodawca nie może wysłać więcej, niż dwóch wezwań listownych).
 • 4 złote, za wezwanie do zapłaty drogą sms-ową.
 • 3 złote, za wezwanie do zapłaty drogą elektroniczną.
04

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 10 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 300 zł do 5 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj do 45 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-380-01-02

PN. – PT. 08:00-18:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
mBank S.A, Bank Millennium S.A, Alior Bank S.A, Bank Zachodni WBK S.A, PKO BP, PKO Bank S.A

Wśród kosztów nieterminowości, jakie ponosi pożyczkobiorca za brak spłaty pożyczki w terminie, znajdują się odsetki karne.

Maksymalna wysokość odsetek karnych utrzymuje się na poziomie dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Stawka odsetek karnych jest regulowana w art. 481 ust. 2 (1) Kodeksu Cywilnego.

05

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 21 do 65 lat
Okres pożyczki :
od 5 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 200 zł do 4 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj maksymalnie 30 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-380-23-73

PN. – PT. 08:00-20:00
SO. – 09:00-17:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
PKO BP, Alior Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Bank MIllennium S.A.

Pożyczkobiorca nie spłacający pożyczki w terminie, do swojego kapitału doliczone ma również odsetki karne. Są to odsetki, których wysokość nie może przekroczyć sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Jest to warunek zgodny z zapisem w Kodeksie Cywilnym. Jednocześnie Pożyczkodawca względem artykułu 359 ust. 2 Kodeksu Cywilnego, ma obowiązek poinformowania Klienta o wszelkich zmianach w wysokości naliczonych odsetek.

Ponadto Pożyczkodawca ma prawo do wysyłania powiadomień o upłynięciu terminu spłaty pożyczki, w odstępach czasu wynoszących co najmniej 10 dni. Maksymalna ilość monitów, nie może być większa, niż dwa wezwania w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Pożyczkobiorca, który nie reaguje na monity i nadal nie spłaca swojego długu względem Pożyczkodawcy, musi liczyć się z tym, że jego dług zostanie przekazana podmiotom trzecim, bądź z tytułu unikania płatności, Pożyczkodawca wejdzie na drogę sądową. Wszystkie koszty związane z windykacją oraz sprawą sądową, zostaną doliczone do wierzytelności.

06

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 65 lat
Okres pożyczki :
od 7 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 4 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj około 15-20 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-291-53-55

PN. – PT. 08:00-22:00

SO. – 08:00-18:00

NDZ. – 10:00-18:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
Alior Bank/T-Mobile, Orange Finanse

Klient nie spłacający pożyczki w terminie, musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów nieterminowości. W ich skład wchodzą odsetki karne w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w skali roku.

Ponadto Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych, wśród których znajduje się również wpis danych osobowych Pożyczkobiorcy w rejestrach Biur Informacji Gospodarczych.

07

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 75 lat
Okres pożyczki :
od 7 do 35 dni
Zakres pożyczki :
od 200 zł do 4 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj około 30 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-112-0-112

PN. – PT. 08:00-21:00

SO. 09:00-17:00

NDZ. 11:00-15:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
Millennium, PKO BP, BZ WBK+Kredyt Bank, Alior Bank, Pekao SA, mBank

Pożyczkobiorca, który spóźnia się z płatnością zaległości o 30 dni od daty upłynięcia terminu spłaty pożyczki, jest zobowiązany do poniesienia kosztów nieterminowości w maksymalnej wysokości 85 złotych wraz z odsetkami karnymi. Odsetki karne są wyliczane na podstawie czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, która aktualnie utrzymuje się na poziomie 10%.

Do zadłużenia doliczane są koszty związanie z wysłaniem monitów w wysokości:

  • 4 zł – za każde wezwanie drogą telefoniczną

 

  • 2 zł – za powiadomienie o upłynięciu terminu spłaty pożyczki drogą sms-ową

 

  • 12 zł – za wysłanie powiadomienia drogą listowną

 

Koszt tych upomnień nie może przekroczyć kwoty 85 złotych miesięcznie.

Przy braku odzewu ze strony Klienta, do wierzytelności doliczane są koszty windykacyjne, wraz z kosztami sądowymi, a także doliczanymi przez zewnętrzne firmy windykacyjne. Ponadto postępowanie komornicze, również wiąże się z poniesieniem kosztów z tego tytułu przez Pożyczkobiorcę. Brak spłaty pożyczki w terminie, ma wpływ na obniżenie zdolności kredytowej Klienta.

08

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 78 lat
Okres pożyczki :
od 1 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 5 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj około 10 minut


DANE KONTAKTOWE

+221-221-227

PN. – PT. 06:00-23:00
SO. – NDZ. 06:00-32:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
Alior Bank, Bank Pekao S.A., Getin Bank, ING Bank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, system BM

Pożyczkobiorca nie spłacający zadłużenia w terminie, musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci odsetek karnych, w wysokości 10% w skali roku. Odsetki karne naliczane są za każdy dzień zwłoki w spłacie wierzytelności.

Ponadto do kosztów nieterminowości dolicza się wszelkie koszty związane z wysyłaniem monitów, przekazaniem długu do firm windykacyjnych, a także przejściu na drogę sądową. Pożyczkobiorca poprzez unikanie spłaty zadłużenia w terminie, a także mimo kolejnych działań podjętych przez Pożyczkodawcę, może mieć zaniżoną zdolność kredytową, co wiąże się z problemem podczas wzięcia kredytu lub pożyczki w innej firmie.

09

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 14 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 150 zł do 4 000 zł
Przelew środków :
do 24 godzin maksymalnie


DANE KONTAKTOWE

+22-100-60-10

PN. – PT. 07:00-21:00

SO. 08:00-20:00

ND. 09:00-18:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
Millennium S.A, Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Alior Bank S.A. ING Bank Śląski S.A. PeKaO Bank S.A., PKO Bank Polski S.A

Klient, który spóźnia się ze spłatą zaciągniętej pożyczki, jest zobowiązany do zapłacenia odsetek karnych, które naliczane są w wysokości dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Pożyczkodawca ma prawo do wysyłania powiadomień w postaci monitów drogą elektroniczną, sms-ową, telefoniczną bądź listowną. Za wysłanie każdego wezwania lub przypomnienie o spóźnieniu w spłacie pożyczki, wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Jeżeli Pożyczkobiorca nie będzie odpowiadał na wezwania do zapłaty, musi liczyć się z tym, iż jego dane zostaną przekazane do baz danych typu BIG. Ponadto roszczenie wierzytelności może zostać przekazane innym podmiotom. Brak spłaty pożyczki w terminie wiąże się również z przeniesieniem odpowiedzialności za spłatę na osobę trzecią, czyli na cesjonariusza.

Dane osobowe Pożyczkobiorcy, który nie spłaca wierzytelności w wysokości minimum 200 złotych, natomiast termin spłaty przekroczył przynajmniej 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty, mogą zostać przekazane do rejestrów dłużników, które są prowadzone przez Biura Informacji Gospodarczej. Czynność zostaje wykonana na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

10

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 21 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 5 do 45 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 5 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj do godziny czasu


DANE KONTAKTOWE

+22-388-66-66

PN. – PT. 08:00-22:00
SO. – NDZ. 09:00-18:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, PeKaO S.Aa., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, Wschodni Bank Cukrownictwa

Klient nie spłacający w terminie zaciągniętej pożyczki, będzie zobowiązany do spłacenia dwukrotności wysokości odsetek ustawowych regulowanych w art. 481 ust. 2(1) Kodeksu Cywilnego. Dlatego do jego zadłużenia będzie doliczona dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych.

Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia określonych działań, lub zlecenie ich swojemu Pośrednikowi, w celu odzyskania wierzytelności. Do działań zalicza się:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty w postaci sms-ów, kontaktów telefonicznych, drogą elektroniczną bądź listowną.
 • Udostępnienie wierzytelności Pośrednikowi, który posługując się firmami windykacyjnymi będzie dążył do odzyskania wierzytelności.
 • Przeprowadzenie windykacji terenowej, przy wykorzystaniu firm windykacyjnych bądź swojego Pośrednika.
 • Wszczęcie postępowania sądowego i komorniczego, przy pomocy Pośrednika.
 • Udostępnienie danych osobowych nierzetelnego Pożyczkobiorcy w rejestrach Biur Informacji Gospodarczych.
 • Sprzedaż długu przy pomocy Internetowych Giełd Wierzytelności, z ramienia wyznaczonego Pośrednika.
 • Ustanowienia osoby trzeciej, jako cesjonariusza, czyli osoby odpowiedzialnej za spłatę długu Pożyczkobiorcy.
11

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 20 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 1 do 30 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 4 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj do 30 minut


DANE KONTAKTOWE

+22-266-80-80

PN. – PT. 07:00-23:00
SO. – NDZ. 07:00-23:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
Pekao SA, BZ WBK, mBank, Alior, PKO BP, Millennium Bank

Pożyczkobiorca nie spłacający w terminie pożyczki, może liczyć się z naliczeniem karnych odsetek, w wysokości nie przekraczających dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5% punktów procentowych.

Ponadto pożyczkodawca ma możliwość skorzystania z ponagleń w postaci monitów sms-owych, e-maliowych, listownych oraz telefonicznych. Dodatkowo dług może być przekazany firmie windykacyjnej.

Pożyczkodawca może przekazać dług podmiotom trzecim, które będą zajmowały się wysyłaniem stosownych monitów, a także przystąpi do procesu windykacyjnego. Jeśli wszystkie kroki nie będą skutkowały spłatą wierzytelności, pożyczkodawca ma prawo do skierowania sprawy na drogę sądową. Koszty związane z procesem sądowym, będą doliczane do zobowiązań Pożyczkobiorcy.

Pożyczkobiorca nie spłacający pożyczki w terminie, musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe zostaną przekazane do Biur Informacji Gospodarczej.

12

możliwy zakres pożyczki

KWOTA OD 100 Zł DO 1000 Zł

OKRES OD 1 DNIA DO 30 DNI

SZCZEGÓŁY POŻYCZKI POZABANKOWEJ
Wiek pożyczkobiorcy :
od 21 do 70 lat
Okres pożyczki :
od 5 do 45 dni
Zakres pożyczki :
od 100 zł do 5 000 zł
Przelew środków :
zazwyczaj maksymalnie godzina czasu


DANE KONTAKTOWE

+22-388-6-444

PN. – PT. 08:00-22:00
SO. – NDZ. 09:00-18:00

zobacz opinie klientów

Konta bankowe pożyczkodawcy :
PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK, PeKaO S.Aa., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, Wschodni Bank Cukrownictwa

Brak terminowej spłaty pożyczki wiąże się z naliczeniem dwukrotności odsetek ustawowych, które są określone w artykule 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że zostaje naliczona dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pkt. Procentowych.

Pożyczkobiorca, który nie spłaca pożyczki w terminie może się spodziewać z:

 • ponagleń dotyczących jak najszybszej spłaty drogą telefoniczną, sms-ową, listowną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • przesunięcia nieterminowej płatności do firmy windykacyjnej, która będzie się ubiegała o spłatę długu
 • sprawy sądowej oraz postępowania komorniczego kierowanego ze strony Pośrednika
 • pojawienia się danych osobowych w rejestrach BIG
 • sprzedaży długu za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności
 • przesunięcia długu na cesjonariusza za pomocą Pośrednika

Pożyczkobiorca oprócz długu wraz z narastającymi odsetkami oraz monitami, będzie zobowiązany do uregulowania płatności związanych z postępowaniem sądowym.

2017-03-06
Chyba z rok temu, z wzięciem pożyczki pozabankowej, nie było większego problemu. Po prostu wypełniłem bardzo prosty wniosek i wszystko było jasne. Ostatnio znowu potrzebowałem pieniędzy. Ale jak złożyłem kilka wniosków, po których byłem telefonicznie przepytywany o swoje zarobki, rodzinę i inne rzeczy, to zrezygnowałem. Dlaczego miałby udzielać takich informacji? Wydaje mi się, że tego typu rzeczy, to potrzebują w bankach, a...
zobacz szczegóły
2017-03-06
Gdzie się nie obracam, to słyszę, że moi znajomi bardzo chętnie korzystają z tak zwanych chwilówek na sms. Czy to jest jakaś bardziej atrakcyjna oferta, niż pozostałe? Bo jednak chyba za bardzo tego nie rozumiem. Wydawało mi się zawsze, że za usługę SMS, klienci ponoszą dodatkowy koszt. A tu taka niespodzianka. Też przy okazji chciałem się dowiedzieć, czy na pewno w zupełności wystarczy, że się wyśle SMS-a i już jest got...
zobacz szczegóły
Firmy pożyczkowe

sprawdź recenzje